Seltsi eesmärgid

Seltsi eesmärk on luua Berliinis eesti kultuuri oaas, st pakkuda kohalikele eestlastele ja meie sõpradele seda, milleks muidu peaks Eestisse sõitma: eesti muusikat, teatrit, filmi, kohtumisi kirjanike ja kunstnikega ning muid kultuuriüritusi. Tahame ka väljaspool kodumaad näidata eesti kultuuri mitmekülgsust ja kordumatust, jõuda teistest rahvustest kodanike meelteni ning rahuldada eestlaste vajadust oma juurte järele.

Seltsi samaväärt tähtis eesmärk on toetada siinse eestlaskonna ‒ nii keskmise, vanema kui järeltuleva põlve eesti keele ja meele säilimist. Seltsi põhikirjaga (saksa keeles) saad tutvuda siin.

Seega:

  • pakume Eesti kultuuritegelastele esinemisvõimalusi Berliinis nii siinsele eestlaskonnale kui laiemale publikule;
  • korraldame eestikeelseid haridus-­ ja kasvatusalaseid täiendkoolitusi, Eestit puudutavaid teemasid hõlmavaid kokkutulekuid ja muid meie identiteeti toetavaid üritusi;
  • alates 2009. aastast toimub regulaarselt Berliini Eesti Kooli õppetöö;
  • kutsume kokku Eesti koorilaulu­ ja tantsupärandit väärtustavad kohalikud laulusuud ja tantsujalad.

Berliini Eesti Kultuuriselts on mittetulundusühing, mille tegevuse ulatus sõltub tegijate innust ja isiklikust ajast. Ja indu meil jagub! Tule ja toeta ka Sina meid!

Satzung_piltt