BEKi eesmärk

Berliini Eesti Kool pakub täiendõpet, mille käigus lastel on võimalus õppida eesti keelt muusika, laulmise ja meisterdamise, aga ka liikumise ja ühiste ettevõtmiste kaudu. Kohtutakse laupäeviti kaks korda kuus ja õpitakse neljas erinevas rühmas, vastavalt vanusele.

Lisaks osalustasule toetavad Berliini Eesti Kooli tegevust EV Teadus- ja HaridusministeeriumEesti Instituut  ja annetajad.

Õppetöö eesmärgid:

  • Eesti päritolu laste eesti keele oskuste arendamine, alalhoidmine ja väärtustamine.
  • Regulaarselt toimuva õppetöö korraldamine ja tagamine ning eestikeelse suhtluskeskkonna loomine Berliinis.
  • Äratada ja igati toetada lastes huvi  Eestimaa, eesti rahvalaulude ja traditsioonide vastu.
  • Tutvustada lastele eesti lastekirjandust, filme ja teatrit.
  • Toetada laste igakülgset arengut tervikliku maailmapildi kujundamisel, milles ka Eestil on kindel koht.
  • Toetada lapse mitmekeelsust professionaalsel tasemel.
  • Luua ja arendada erinevaid kontakte tänapäeva Eestiga.
  • Süvendada lastes seotust ja ühtekuuluvustunnet Eestiga.