KAMA4 sümpoosion

Kodus ja võõrsil – hargmaise Eesti kultuurilisest
identiteedist ja pärandist

22.-24. märtsil 2019


Reedel, 22. märtsil

  • Linnaekskursioon urbanist Regina Viljasaar-Frenzel juhatusel
  • Dokumentaalfilmide kogumiku „Juured“ (2018, Silmviburlane) vaatamine ja vestlus projekti eestvedaja, režissöör Heilika Pikkoviga Eesti Vabariigi Suursaatkonnas

Laupäeval, 23. märtsil – ettekanded ja ümarlaud

  • Aivar Jürgenson (Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, vanemteadur) – Eestluse elujõust võõrsil – tähelepanekuid erinevatest kogukondadest
  • Valdur Mikita (kirjanik ja semiootik) – Kukeseene kuulamise kunst. Läänemeresoome elutunnet otsimas
  • Linda Kaljundi (Tallinn Ülikool, Humanitaarteaduste Instituut, dotsent) – Eesti rahvusmütoloogia – kohalik või globaalne
  • Ümarlaud: Aivar Jürgenson, Valdur Mikita, Linda Kaljundi, Helgi Põllo (Hiiumaa Muuseum, teadusdirektor)

Pühapäeval, 24. märtsil – vaimse kultuuripärandi koolitus (piiratud arv kohti)

  • Helgi Põllo – Kodune kultuuriruum ja muutuvad kogukonnad (loeng)
  • Helgi Põllo – Märgata, hoolida, hoida – kui lihtne see on? (Seminar)

Lähem info eelregistreerimise, toimumiskoha ja osalemistasu kohta KAMA4 kodulehel.

Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.