Juhatus

Esinaine
Aira Paschke

Juhatus
Anu Schaper

Ingrid Hübscher

Kristiina Jessen

Juhatus on valitud ametisse kaheks aastaks ning tegeleb seltsi tööga vabatahtlikkuse alusel.

KAMA juhatus alates veebruarist 2022: Aira Paschke, Ingrid Hübscher, Anu Schaper, Kristiina Jessen