Asutati Berliini Eesti Kultuuriselts

Eesti Kultuuriseltsi asutajaliikmed

Kaks päeva enne selleaastast emakeelepäeva, nimelt 12. märtsil, kogunesid Berliinis asuvasse eesti kohvikusse Jää-äär kaheksa kohalikku eestlast, et panna nurgakivi Berliini Eesti Kultuuriseltsile. Seltsi esimesel koosolekul kinnitati põhikiri, valiti juhatus ja räägiti tulevikus toimuvatest üritustest.

Berliinis elab palju eri taustaga eestlasi, kes soovivad kohalikku ühiskonda integreerumise kõrval säilitada ka oma rahvuslikku identiteeti, eesti keelt ja kultuuri. Seni on eestlastele ja nende sõpradele mõeldud üritusi korraldatud kas Berliini Saksa-Eesti Seltsi lipu või juriidilist tiitlit omamata lihtsalt Berliini eestlaste sildi all.
Aeg eesti seltsi loomiseks oli küps.

Berliini Eesti Kultuuriselts rahuldab kohalike eestlaste ja Eesti sõprade vajadust eesti kultuuri järele. See on selts kõigile neile, kes soovivad nautida eesti muusikat, teatrit, filmi, kohtumisi kirjanike ja kunstnikega ning muid eelkõige eestikeelseid kultuuriüritusi. Peale selle on huvilistel võimalus osa võtta Eestiga seotud koolitustest, eestlaste kokkutulekutest ja teistest identiteeti toetavatest üritustest eri põlvkondadest inimestele. Seltsi tiiva all tegutsevad Berliini Eesti Kool, rahvatantsurühm, koorilauljad otsivad veel dirigenti.

Berliini Eesti Kultuuriselts on mittetulundusühing, mille tegevuste rahastamine toimub annetuste, projektirahade ja liikmemaksu kaudu. Seltsi juhatusse kuuluvad
Aira Paschke, Kadi Mustasaar, Carmen Pajuste ja Liina Stotz.

Järgmised Berliini Eesti Kultuuriseltsi organiseeritud üritused toimuvad oktoobrikuus: pidulik koosolek nii juba olemasolevatele kui ka uutele liikmetele, koostöös filmirežissöör Jaan Tootseniga Ööülikooli avalik lindistus kohvikus Jää-äär, kuhu on samuti oodatud kõik huvilised. Lähem info ilmub järgmises lehenumbris.

Berliini Eesti Kultuuriseltsi tegevustega saab lähemalt tutvuda seltsi veebilehel või Facebookis. 

Aira Paschke
Berliini Eesti Kultuuriseltsi esinaine