HEAL LAPSEL HEA NIMI!

Teacher writing his name on blackboard

Berliini Eesti Kultuuriselts vajab toredat nime. Selle leidmiseks on avatud NIMEKONKURSS!

Konkursi tingimused:

– Igalt osavõtjalt 1 nimeettepanek.

– Nimi peab olema meeldejääv, saksa keelde tõlgitav ja sobima seltsi põhiväärtustega.

Ettepanekuid ootame k.a. 15. novembrini kell 23.59 meiliaadressile
eestikultuuriselts@gmail.com.

Võitjale Eestiga seotud üllatusauhind!

Täpsemad konkursi tingimused

 1. Üldtingimused
 • Nimekonkursi korraldaja on Berliini Eesti Kultuuriselts.
 • Konkursi keel on eesti keel.
 • Iga osavõtja võib esitada 1 nimeettepaneku.
 • Nimi peab olema hea kõlaga ja meeldejääv, soovitavalt saksa keelde tõlgitav ning sobima seltsi põhiväärtustega.
 • Nimi peab olema originaalne, st nime esitaja peab selle eristatavust ise kontrollima (eriti akronüümide puhul).
 • Nime andja loobub kõigist õigustest nimele.
 • Nimeettepanekud, oma nime ja kontaktandmed ning võimalusel põhjenduse palume saata meiliaadressile eestikultuuriselts@gmail.com.
 • Osavõtjate kontaktandmeid ei avalikustata.
 • Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursi võitnud nimeettepaneku põhjendus ja võitja loal ka autorinimi.
 • Samanimeliste ettepanekute puhul võetakse arvesse esitamise järjekorda.
 • Pärast nime ettepanekute esitamise tähtaega laekunud ettepanekuid võidakse hindamisel mitte arvestada.
 • Komisjonil on õigus konkursi lõpptähtaega pikendada.
 • Nimekonkurss lõppeb 15. novembril 2015 kell 23.59.
 1. Nimeettepanekute hindamine
 • Nimeettepanekuid hindab Berliini Eesti Kultuuriseltsi 5-liikmeline juhatus.
 • Otsus langetatakse lihthäälteenamusega.
 • Konkursile kvalifitseeruvad kõik nimeettepanekud, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad konkursi tingimustele.
 • Nimekonkursi tulemused avalikustatakse Berliini Eesti Kultuuriseltsi advendikoosolekul 3. detsembril 2015.
 • Nimekonkursi võitja saab Eestiga seotud üllatusauhinna.
 • Võitjaga võetakse ühendust ja auhind edastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nimekonkursi võitja avalikustamist.

Nimekonkursi projektijuht:
Carmen Pajuste
CarmenPajuste@gmail.com
0176 38031883