HEAL LAPSEL HEA NIMI!

Teacher writing his name on blackboard

Berliini Eesti Kultuuriselts vajab toredat nime. Selle leidmiseks on avatud NIMEKONKURSS!

Konkursi tingimused:

– Igalt osavõtjalt 1 nimeettepanek.

– Nimi peab olema meeldejääv, saksa keelde tõlgitav ja sobima seltsi põhiväärtustega.

Ettepanekuid ootame k.a. 15. novembrini kell 23.59 meiliaadressile
eestikultuuriselts@gmail.com.

Võitjale Eestiga seotud üllatusauhind!

Täpsemad konkursi tingimused

 1. Üldtingimused
 • Nimekonkursi korraldaja on Berliini Eesti Kultuuriselts.
 • Konkursi keel on eesti keel.
 • Iga osavõtja võib esitada 1 nimeettepaneku.
 • Nimi peab olema hea kõlaga ja meeldejääv, soovitavalt saksa keelde tõlgitav ning sobima seltsi põhiväärtustega.
 • Nimi peab olema originaalne, st nime esitaja peab selle eristatavust ise kontrollima (eriti akronüümide puhul).
 • Nime andja loobub kõigist õigustest nimele.
 • Nimeettepanekud, oma nime ja kontaktandmed ning võimalusel põhjenduse palume saata meiliaadressile eestikultuuriselts@gmail.com.
 • Osavõtjate kontaktandmeid ei avalikustata.
 • Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursi võitnud nimeettepaneku põhjendus ja võitja loal ka autorinimi.
 • Samanimeliste ettepanekute puhul võetakse arvesse esitamise järjekorda.
 • Pärast nime ettepanekute esitamise tähtaega laekunud ettepanekuid võidakse hindamisel mitte arvestada.
 • Komisjonil on õigus konkursi lõpptähtaega pikendada.
 • Nimekonkurss lõppeb 15. novembril 2015 kell 23.59.
 1. Nimeettepanekute hindamine
 • Nimeettepanekuid hindab Berliini Eesti Kultuuriseltsi 5-liikmeline juhatus.
 • Otsus langetatakse lihthäälteenamusega.
 • Konkursile kvalifitseeruvad kõik nimeettepanekud, mis on õigeaegselt esitatud ning vastavad konkursi tingimustele.
 • Nimekonkursi tulemused avalikustatakse Berliini Eesti Kultuuriseltsi advendikoosolekul 3. detsembril 2015.
 • Nimekonkursi võitja saab Eestiga seotud üllatusauhinna.
 • Võitjaga võetakse ühendust ja auhind edastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast nimekonkursi võitja avalikustamist.

Nimekonkursi projektijuht:
Carmen Pajuste
CarmenPajuste@gmail.com
0176 38031883

 

Berliinis tantsiti tänaval rahvatantsu

Kahjuks ei nõustuta meiega kõikjal maailmas, et jaanipäev on pidupäev, mil tööl ei peaks üldjuhul käima. Kuna alati aga pole võimalik Eestisse sõita, kutsus värskelt loodud Berliini Eesti Kultuuriselts nädala keskpaika trotsides eestlased jaanilaupäeval, 23. juunil ühisele grilli-tantsu-laulupeole kohvikusse Jää-äär. Eestlannast omaniku Kristi Danieli poolteist aastat tagasi avatud kohvikust on saanud tõeline eestlaste randumispaik Berliinis.

Ilm oli tellitud harjumuspäraselt vihmane, et Eestist pärinevaid traditsioone mitte rikkuda ning nõnda koduigatsust veidi vähendada. Jaanipeole kogunes nii noori kui vanu, hiljuti saabunuid kui kauem olnuid, eestlasi kui nende sõpru-kaaslasi. Lisaks üksikud eksinud kohvikukülastajad, kes jälgisid suurte silmadega ümbritsevat melu. Kokku tuli ligi 60 pidulist, kellest osad valvasid õues särisevaid grillvorste ja teised tundsid end mõnusalt sees, kus keset ruumi põles isegi jaanituli – nutikas disainkaminas. Rõõmustasime, et suursaadik Kaja Tael, esinduse asejuht Carl Eric Laantee Reintamm perega, Berliini Saksa Eesti Seltsi esindajad kui ka Maarjamaalt saabunud sõbrad meiega hoogsalt tähistasid.

Peo edenedes pistis isegi päike pea pilve tagant välja, et vaadata, mis kentsakas tantsuring on kogunenud rahvatantsutreeneri Meljo Kaaviste juhtimisel kohviku ette tänavale. Sai labajalga tatsuda, polkat keerutada ning Berliinis käimalükkamisfaasis eesti rahvatantsugrupist veidi aimu. Eestlased tunnevad end ikka kõige paremini, kui saavad ühiselt armsaks saanud Eesti laule laulda. Olgu see siis „Tiigrikutsu“, „Saaremaa valss“ või „Põgene vaba laps“ ühiselt sai läbilõõritatud üle tosina laulu.

Jaanipäeva tantsJaanipäeva pidu

Täname toetuse eest Berliini Saksa-Eesti Seltsi ning kohvikut Jää-äär. Kohtumisteni!

Carmen Pajuste